24
Led

POZVÁNKA

Obec Dvory

vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL

15.2.2020 od 14.00 hod. v sokolovně ve Dvorech

21
Led

OZNÁMENÍ

29.1.2020 od 17.00 do 19.00 hod.

mohou očané Velelib v zasedací místnosti na návsi uhradit poplatky za svoz odpadu psa na rok 2020

Dále je možné v tomto termínu uhradit faktury za vodné a stočné za rok 2019 a budou též vypláceny přeplatky na vodném za rok 2019

10
Led

OZNÁMENÍ

Z důvodu opravy mostku u obce Veleliby bude

od 13.1.2020

do ukončení výstavby nového mostku

 

UZAVŘENA KOMUNIKACE

od „Křížku“ do Velelib

 

6
Led

Zpravodaj 2019/4

obec: 
19
Pro

OZNÁMENÍ

rok 2020

 

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU A PSA

Poplatek za svoz odpadu - 1 osoba trvale přihlášená v obci              500,- Kč

Poplatek za svoz odpadu – rekr. objekt                                                 500,- Kč

Pes                                                                                                             100,- Kč

18
Pro

OZNÁMENÍ

Ve dnech od 2.1.2020 do 10.1.2020 bude prováděn 

ODEČET VODOMĚRŮ
 

Pokud se nebudete zdržovat v místě bydliště, žádáme Vás o odečet Vašeho vodoměru a tento odečet, prosíme, napiště a umístěte na viditelné místo nebo  nahlašte nejpozději do 10.1.2020 na tel: 325 531 000 nebo 725 918 711.
 

Děkujeme za spolupráci 

18
Pro

Obecně závazná vyhláška obce Dvory č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dvory - Veleliby

obec: 
18
Pro

Obecně závazná vyhláška obce Dvory č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

obec: 
18
Pro

Obecně závazná vyhláška obce Dvory č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

obec: 
16
Pro

POZVÁNÍ

Obec Dvory a divadelní spolek VOJAN

Vás srdečně zvou

na divadelní představení

SLAMĚNÝ KLOBOUK

Bohatá a mistrně rozvinutá zápletka o svatbě a jednom slaměném klobouku.

16.2.2020 od 17.00 hod.

sokolovna Dvory

vstupné 80,- Kč

Stránky

Prihlásit se k odběru Dvory-Veleliby RSS