UPOZORNĚNÍ

Od čtvrtka 29. září 2016 od 7.00 hodin

bude opožděně uzavřena pozemní komunikace č. III/3323  v průtahu obce Dvory.

OZNÁMENÍ

Obec Dvory

zve všechny zájemce nejen z řad seniorů

na besedu

POZVÁNKA

SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE

ve středu 28. září 2016 od 16 hodin v kostele sv. Václava ve Velelibech

po mši svaté vystoupí skupina

SUCHÁ VĚTEV

 

OZNÁMENÍ

UZAVÍRKA SILNICE - OBEC DVORY

 

Z technických důvodů bude začátek opravy vozovky ( za úplné uzavírky) v obci Dvory posunut. Proto je průjezd obcemi Dvory a Čilec zatím neomezen. Nástup stavební firmy a úplná uzavírka bude včas oznámena.

OZNÁMENÍ

ÚSPORA NA ENERGIÍCH - OBEC DVORY

OZNÁMENÍ

ZNAČENÍ OBJÍZDNÉ TRASY - UZAVÍRKA SILNICE V OBCI DVORY

 

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech od 15.9.2016 do 16.10.2016 bude z důvodu opravy povrchu vozovky

UZAVŘENA

KOMUNIKACE V OBCI DVORY

Autobusová doprava, zásobování a vjezd pro místní občany bude v době opravy vozovky umožněn

 

OZNÁMENÍ

Obec Dvory pořádá zájezd na

23. KOPIDLENSKÝ KVÍTEK

Odjezd: 8.10.2016 v 8.00 hod. od autobusové zastávky ve Dvorech a Velelibech

- v případě zájmu zajede autobus i do Čilce

OZNÁMENÍ

Obec Dvory a Sportovně střelecký klub Dvory pořádá

 

2. ročník

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY

dne 10.9.2016 od 14 hodin - sraz u školy

Těšte se na sportovní soutěže - střelba, hod na koš, skok do dálky, slalom, petanque, běh - vzdálenost dle kategorie

Startovné zdarma, vuřty s limonádou pro děti zdarma.

Zpravodaj 2016/3

Syndikovat obsah