23
Zář

OZNÁMENÍ

Obec Dvory

hledá

BRIGÁDNÍKA PRO ÚDRŽBU OBCE

  • sekání trávy, hrabání listí, zimní úklid komunikací apod.
  • práce budou prováděny na základě dohody o provedení práce

 

Podrobnější informace v kanceláři Obecního úřadu Dvory nebo na tel: 325 531 000, 721 958 383.

 

 

 

22
Zář

POZVÁNKA - SLAVNOSTNÍ MŠE

20
Zář

OZNÁMENÍ - SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Dne 16.10.2021

proběhne v obou obcích 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

mobilní sběrna bude přistavena

8.00 - 9.00 - Dvory - sběrné místo

9.15 - 9.45 - Veleliby - sběrné místo 

1
Zář

OZNÁMENÍ

Na sběrná místa v obou obcích je nově přistaven kontejner na

drobný kovový odpad

Do tohoto kontejneru je možné ukládat

  • plechovky od nápojů
  • konzervy od potravin
  • zátky od piva, limonád
  • alobaly a tuby
  • ostatní kovy z domácností (nádobí apod.)

Další kovový dopad větších rozměrů je možné uložit do kontejneru ve Dvorech po domluvě na tel: 725 918 711, 325 531 000 nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.

 

 

27
Srp

UPOZORNĚNÍ

INFORMACE PRO POPLATNÍKY DANĚ ZA NEMOVITÝCH VĚCÍ TÝKAJÍCÍCH SE UPLATNĚNÍ OSVOZOBOZENÍ PODLE § 4 ODST. 1 PÍSM. K) ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2022
25
Srp

UPOZORNĚNÍ

Dne

30.8.2021

budou zahájeny přípravné práce a dále bude pokračovat

REVITALIZACE POLNÍ CESTY

ze Dvorů na Kamenné Zboží

Cesta bude uzavřena pro veškerou dopravu, pěší i cyklisty.

 

23
Srp

POZVÁNKA - Olympiáda 19.9.2021

13
Črv

OZNÁMENÍ - PETICE

Obec se pokusí řešit problémy se slabý signálem všech tří operátorů prostřednictvím

PETICE

Petici za posílení signálu je možné podepsat v kanceláři Obecního úřadu Dvory v úředních hodinách.
7
Črv

Zpravodaj 2021/2

obec: 
7
Črv

Zpravodaj 2021/2

Stránky

Prihlásit se k odběru Dvory-Veleliby RSS