ANKETNÍ LÍSTKY - KOMUNÁLNÍ ODPAD

Komunální odpad a možné změny

Jak všichni víte je doba zdražovaní téměř všeho a již několik let se zdražování týká také komunálních odpadů. Především skládkovného kde kromě ceny narážíme také na množství skládkovaného odpadu. V roce 2022 zaplatila obec za každého občana 960 Kč za svoz a likvidaci odpadu. V letošním roce je predikce nárůstu na 1060 Kč/ občana a tímto tempem by náklady rostli i v následujících letech a proto jsme se rozhodli s tím něco udělat. Již druhým rokem jednáme se svozovou firmou o změně nastavení služeb. Na stole jsou nyní 3 varianty.

Varianta 1) Zachování stávajících služeb a navýšení ceny na 1200 Kč/osobu/rok přičemž v budoucnu budeme akceptovat navýšení cen v každém dalším roce o 100-200 Kč až do roku 2030 kdy stejně bude muset dojít k razantní změně.

Varianta 2) Vývoz 1x za 14 dní za stejných podmínek za základní cenu nynějšího svozu tedy 800,- Kč/ osobu/rok. Slevy pro malé děti a seniory by patrně nebyli tak výrazné jako nyní. Zdražování v následujících letech by probíhalo mírnějším tempem než u první varianty. Odhadujeme do 100 Kč/osobu/rok.

Varianta 3) Každý zaplatí dle objemu nádoby, kterou bude mít k dispozici. Vývoz by probíhal 1x za 14 dní. Nejmenší možná nádoba se předpokládá 60 Litrů. Může být zachována 120 Litrů nebo násobné množství dle uvážení každé domácnosti. Kdo třídí více, pořídil by si menší popelnici, kdo třídí méně, měl by popelnici o větším objemu nebo popelnic více. Cena za 1 Litr objemu/rok by činila 13,- Kč. Základní cena by tedy byla 780,-Kč/rok.

Další důležitou otázkou je, zda by pro větší úspěšnost třídění byl zájem o popelnice na bioodpad. Popelnice by byli o objemu 240 Litrů a vývoz předpokládáme 1x za 14 dní. Stávající kontejnery na bioodpad i větve by zůstali zachovány. Za tuto služby by nebyli účtovány žádné zvláštní poplatky.

Obě rozhodnutí jsou důležitá, a proto se s Vámi chceme poradit a přikládáme anketu na toto téma.

 

Systém odpadového hospodářství

Varianta 1)

 

Varianta 2)

 

Varianta 3)

 

 

Měl bych zájem o popelnici na bioodpad

ANO

 

NE

 

 

Vaše adresa:

 

Podpis:

 

Vámi preferovanou variantu označte  X

Anketa má pouze informativní charakter a není pro její účastníky v ničem závazná.
 

Vyplněné anketní lístky otištěné ve Zpravodaji 3/2023 prosíme odevzdejte do 30.10.2023 do kanceláře OÚ Dvory nebo kdykoliv vhoďte do schránky u vchodu do úřadu a občané Velelib je mohou vhodit do schránky u č.p. 2 – p. Šebela.

                                                                                                                       Děkujeme