Kniha o historii obce

Kronikář obce ing. František Formánek ve spolupráci s Obcí Dvory připravil vydání nové knihy o historii obce a jejího okolí.
Kniha s názvem Pohled do historie Dvorů, Velelib a Zdonína přibližuje život našich předků od první poloviny 13 století do současnosti.
Autor knihy se zmiňuje i o sousedním Čilci, kdy obě obce měly společný obecní úřad a spolková činnost byla velmi úzce svázaná.
Knihu s bohatou ilustrací a s více jak 150 dobovými fotografiemi je možné zakoupit na obecním úřadě za 240 Kč.