Nedostatečně identifikovaní vlastníci - 08-2023

Vyvěšeno: 
21.08.23 - 31.12.23
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových