Obecně závazná vyhláška obce Dvory o stanovení obecního systému odpadového hospodářství