Odpadový dvůr

Na separační dvůr odkládejte pouze plasty, sklo, železný šrot a papír! 
Je přísně zakázáno odkládat na separační dvůr nebezpečný a nadměrný odpad!!! Datum přijetí tohoto odpadu bude včas oznámeno.