Odpadový dvůr Dvory - otevírací doba

Středa      15.00 – 18.00 hodin
 
Sobota       9.00 – 11.00 hodin
 
Odkládání nebezpečného odpadu, lednic, televizorů apod. je na odpadový dvůr zakázáno! Tento odpad bude na odpadový dvůr přijímán až v den svozu. Lednice a televizory budou ke svozu nebezpečného odpadu přijímány  pouze kompletní a nedemontované!!!