OZNÁMENÍ

Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad a poplatek za psa zůstává ve stejné výši jako v roce 2015.

 

Komunální odpad - 1 osoba trvale přihlášená v obci ……………... 500,- Kč

Komunální odpad za dům trvale neobydlený ………………… .….. 500,- Kč

Pes ……………………………………………………………….….........50,- Kč

Každý další pes ………………………………………………..…….......80,- Kč