OZNÁMENÍ - ÚHRADA POPLATKŮ

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU A PSA - 2022

Poplatek za svoz odpadu - 1 osoba trvale přihlášená v obci      800,- Kč

Poplatek za svoz odpadu – rekr. objekt                                         800,- Kč

Občané ve věku 75 let a starší a děti ve věku 3 roky a mladší    500,- Kč                                                                                         

Pes                                                                                                      100,- Kč

Každý další pes                                                                                  150,- Kč

 

Poplatky bude možné hradit v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu od

31.1.2022

Společně s úhradou poplatků je možné provést též úhradu vodného za rok 2021 a bude možné si vyzvednout přeplatek na vodném za rok 2021.

V únoru budou rozšířeny stávající úřední hodiny  - pondělí, středa od 17.30 do 19.00 hodin.

Občané  Velelib mohou hradit poplatky, vodné za rok 2021 a vyzvednout si přeplatek na vodném za rok 2021 

dne 9.2.2022 od 17.00 do 19.00 hodin

v zasedací místnosti ve Velelibech.