POPLATKY 2024

Poplatek za svoz odpadu  za rok 2024 bude hrazen na začátku roku 2025, dle výměru, který bude vhozen do schránek 

V roce 2024 si pouze zvolíte velikost popelnice a vyzvednete si známku v kanceláři obecního úřadu

Poplatek za psa 2024                                                                                       

Pes                                                    100,- Kč

Každý další pes                                150,- Kč

Poplatek za psa bude možné hradit a známku na popelnici lze vyzvednout  v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu od

29.1.2024

PLATNOST ZNÁMEK NA POPELNICE 2023 DO 31.3.2024

Společně s úhradou poplatku je možné provést též úhradu vodného za rok 2023 a bude možné si vyzvednout přeplatek na vodném za rok 2023.