SETKÁNÍ U POPELNIC

SETKÁNÍ U POPELNIC

Z důvodů změny v systému odpadového hospodářství uskutečníme dvě krátká setkání pro zájemce o dovysvětlení systému sběru směsného komunálního odpadu a možnosti nahlášení požadované varianty velikosti popelnice

pondělí  8. 1. 2024 v 17:30

setkání na sběrném místě ve Dvorech   a nahlášení variant v kanceláři OÚ Dvory

 

pondělí 15. 1. 2024 v 17:30

setkání na sběrném místě ve Velelibech na návsi a nahlášení variant v zasedací místnosti Veleliby 7