SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODBĚRU ODPADNÍCH VOD

Od 1.7.2015 budo mít občané obcí Dvory a Veleliby uzavřenu s obcí Dvory tuto smlouvu o dodávce vody a odběru odpadních vod.