ÚHRADA POPLATKU 2024 - VELELIBY

Občané  Velelib mohou hradit poplatek za psa, vodné za rok 2023 a vyzvednout si přeplatek na vodném za rok 2023 a zvolit velikost popelnice dne 7.2.2024 od 17.00 do 19.00 hodin v zasedací místnosti ve Velelibech.