Zveřejnění záměru- pronájem nebytových prostor

Zveřejnění záměru- pronájem nebytových prostor

Obec Dvory se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČ: 00239071, vyhlašuje tímto podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr na pronájem nebytových prostor:

 

Starosta obce Dvory schválil vypsání záměru pronájmu níže specifikovaných nebytových prostor v budově Veleliby č.p. 7.

 

Jedná se o nebytový prostor, který je součástí nemovitosti č.p. 7 na pozemku p.č. st. 52 zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na LV 1 v k.ú. Dvory u Nymburka. Jde o klidné místo ve středu obce při hlavní komunikaci. Vesnice leží 3 km severně od Nymburka a je Velmi dobře dostupná jak autobusovou tak vlakovou dopravou. Prostor k pronájmu je v přízemí a má samostatný vchod z hlavní ulice. Je napojený na obecní vodovod a kanalizaci. Vytápění plynem. Prostor je podsklepený.

 

Platby: Minimální výše nájemného činí 2 500,- Kč/měsíc, V nájemném nejsou zahrnuty platby za energie.

Doba trvání: od 15. 3. 2024 na dobu neurčitou

 

Povinné informace předkládané nabídky:

  • Jméno a Příjmení
  • Případně název firmy a IČO
  • Účel pronájmu
  • Nabídkovou cenu

 

Hlavním kritériem výběru bude nabídková cena.

Upřednostňujeme pronájem pro služby před pronájmem pro skladování.

Nabídky nebo námitky k záměru podávejte na adresu Obec Dvory, Dvory 3, 288 02 Nymburk nebo osobně předat do kanceláře Obecního úřadu Dvory, Dvory 3, tak aby byly doručeny nejpozději do 22. 4. 2024 do 12.00 hod.

 

obec: