6
Led

Zpravodaj 2019/4

obec: 
19
Pro

OZNÁMENÍ

rok 2020

 

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU A PSA

Poplatek za svoz odpadu - 1 osoba trvale přihlášená v obci              500,- Kč

Poplatek za svoz odpadu – rekr. objekt                                                 500,- Kč

Pes                                                                                                             100,- Kč

18
Pro

OZNÁMENÍ

Ve dnech od 2.1.2020 do 10.1.2020 bude prováděn 

ODEČET VODOMĚRŮ
 

Pokud se nebudete zdržovat v místě bydliště, žádáme Vás o odečet Vašeho vodoměru a tento odečet, prosíme, napiště a umístěte na viditelné místo nebo  nahlašte nejpozději do 10.1.2020 na tel: 325 531 000 nebo 725 918 711.
 

Děkujeme za spolupráci 

18
Pro

Obecně závazná vyhláška obce Dvory č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dvory - Veleliby

obec: 
18
Pro

Obecně závazná vyhláška obce Dvory č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

obec: 
18
Pro

Obecně závazná vyhláška obce Dvory č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

obec: 
16
Pro

POZVÁNÍ

Obec Dvory a divadelní spolek VOJAN

Vás srdečně zvou

na divadelní představení

SLAMĚNÝ KLOBOUK

Bohatá a mistrně rozvinutá zápletka o svatbě a jednom slaměném klobouku.

16.2.2020 od 17.00 hod.

sokolovna Dvory

vstupné 80,- Kč

5
Pro

POZVÁNKA

Občanské sdružení Veleliby 08

srdečně zve na

VÝLET ZA POZNÁNÍM

Sraz v pátek 27.12.2019 v 8:30 hodin na nádraží ve Velelibech

Vítání jsou všichni, mladí i staří.
Navštívíme Národní zemědělské muzeum a vánoční trhy a ochutnáme domácí uzené a další dobroty ze zásob účastníků.
Jde o fyzicky nenáročný výlet. Návrat v cca 17.00 hodin.

31
Říj

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ WIFI

je dostupná v okolí obecního úřadu, střelnice Dvory a sokolovny Dvory

Stránky

Prihlásit se k odběru Dvory-Veleliby RSS